Ljubavni romani

Tajni sastojak

Arčer je zaista pravi džentlmen. Doduše, nije razumela sve ono što se događalo, ali ujutru će se sve stvari srediti. Može biti čak i da je udata. Da li sam ja zaista udata, pitala se sedajući na krevet.
Da li bi se Karltonu to dopalo? Ujutru će objasniti Arčeru da je sve to jedna velika greška. On će to svakako razumeti. Njen prvi utisak o njemu je bio pogrešan. U početku ga se plašila, međutim, kasnije jc videla da za to nema razloga i da je on u stvari nežan i pažljiv.
Njena odeća je pala na pod i Lora ju je nemamo nogom gurnula pod krevet. Ujutm će se pobrinuti za to. Krevet je bio mekan i topao. Ona je zevnula i le- gla. Njena poslednja misao pre nego što je zaspala je bila na Denali planinu koju je danas videla.
Arčer je napolju koračao ispred ulaznih vrata gledajući na sat svakih dva- deset sekundi. Već mu je bilo hladno i postao je nestrpljiv.
Iako su do njega dopirali zvuci muzike gde se proslavljala njegova svadba, on nije mogao ni da zamisli da sada ode tamo. Lori je bilo potrebno izvesno vreme da se pripremi i on je to prihvatio, ali nije bio zadovoljan sa tim. Vremenom će biti manje stidljiva, jer kada dođe zima, onda on neće moći da izlazi napolje i daje čeka.
Kada jc odlučio da uđe u kuću, pomis- lio je daje imala dovoljno vremena da uradi sve što jc želela. Svetio u dnevnoj sobi je bilo ugašeno i u mraku je nazi- rao njeno telo na njegovom krevetu.
Setio se kako je njeno telo bilo privi-jeno uz njegovo i kako su bile krupne njene plave oči kada jc predložila da podu na spavanje.
Ova žena jc bila pijana i to na sam dan svog venčanja. Od trenutka kada je primio njen mcjl kojim potvrđuje aranžirano venčanje, odlučio jc da jc ne požuruje što se tiče bračnih obave- za, ali način na koji mu je uzvratila poljubac mu jc rekao da ona njega isto tako želi kao i on nju.
Žclco jc da njihovo prvo vođenje ljubavi bude spontano i lako, ali posle poljupca je shvatio da to neće biti tako lako. Još uvek se živo sećao njenih mekanih usana i žudeo je da ih ponovo dotakne.
Otišao je u kuhinju i sipao sebi čašu viskija. Mora o svemu još jednom da razmisli.
Bio je ubeđen da ona ne veruje da je njihov brak pravi, a ipak mora da zna da je on ovde doveo baš zbog toga. Za vreme venčanja je bila tako zbunjena i nesigurna.
Kao njen muž imao je prava da traži od nje da izvršava svoje bračne duž- nosti, ali bi ipak voleo da bude trezna dok sve to bude radila. On je želeo ženu i to joj je u pismu jasno stavio do znanja.
Ovo mora da bude pravi brak u pra- vom smislu te reći i ona je došla kod njega ne postavljajući nijedno pitanje. Pa, ipak, bio je nervozan kao školarac.
Seo je za sto i ispio sav viski, a zatim sipao drugi Ovo sedenje i pijenje viskija bi trebalo da ga smiri, a ne da ima suprotan efekat na njega. Kada je pomisho na Loru u providnoj spavaćici, osetio je da mu je toplo.
Ustao je, ispio ostatak viskija, a zatim čašu i flašu stavio na mesto. Primetio je da mu drhte ruke. Bio je veoma napet i nervozan. 1 spreman za ono što će sc dogoditi.
Ušao je u spavaću sobu i u mraku se svukao, a zatim svaki deo odeće spakovao i stavio na svoje mesto. U jednom trenutku je pomislio da spava na nekom drugom mestu, ali jc odmah odbacio tu ideju.
Smejaće mu se ćelo selo, ako ovu noć bude proveo na nekom drugom mestu, a ne pored Lore.
Po njenom ujednačenom disanju je znao da spava. Ni sam nije znao zašto, ali osetio je olakšanje zbog toga. Da jc budna ne bi mogao da se uzdrži, a da ne vodi ljubav sa njom.
Kada je legao pored nje, onaje uzdahnula i automatski ga privila uz njega stavljajući glavu na njegove grudi. Arčer je iznenađeno pogledao.

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 1 Average: 4]