Kategorija: Ljubavni romani

Premium ljubavni romani, vikend romani, ljubavne knjige, izdvojeni pisci

Ljubavni romani

Nema pravila

Meredit Luiz Kasel poticala je iz male grofovije na jugu Francuske, koja se dičila u svetu poznatom vinarijom. Brdovite padine uz rečne obale bile su savršen teren za vinograde koji su se protezali dokle pogled dopire.Blaga klima privukla je u ovaj kraj mnoge bogate ljude, koji su obale reke načičkali …
Ljubavni romani

Nema pravila

Meredit Luiz Kasel poticala je iz male grofovije na jugu Francuske, koja se dičila u svetu poznatom vinarijom. Brdovite padine uz rečne obale bile su savršen teren za vinograde koji su se protezali dokle pogled dopire.Blaga klima privukla je u ovaj kraj mnoge bogate ljude, koji su obale reke načičkali …
Ljubavni romani

Zajedno do pobede

“Pravi si srećnik, što si preživeo nesreću”, rekao mu je Silvester preko telefona. “Čim izađeš iz bolnice, sedi u prvi avion i vrati se kući.”Naravno, on je ne razmišljajući poslušao savet i došao u Sjedinjene Države na oporavak, ali Silvester se nije žurio da ga vrati na mesto događaja. “Ima …
Ljubavni romani

Sreća u duši

Ona uključi motor i mahnu mu. Osećala je da je jedan deo nje ostao ovde sa njim. Videla gaje na retrovizoru kako stoji nasred puta i gleda za njima. Znala je da ga voli ljubavlju koja je mogla da izdrži svakojaka iskušenja. Ali je znala takodje da on voli drugu …
Ljubavni romani

Sreća u duši

Ona uključi motor i mahnu mu. Osećala jc da jc jedan dco nje ostao ovde sa njim. Videla gaje na retrovizoru kako stoji nasred puta i gleda za njima. Znala je da ga voli ljubavlju koja jc mogla da izdrži svakojaka iskušenja. Ali jc znala takodc da on voli drugu …