Ljubavni romani FREE

Probudi se u mom zagrljaju

U toku cele sedmice je padala kiša. Talasi nabujale reke su se odbijali od obale i razbijali se o kameni most kao da prete da će ga svakog trenutka srušiti. Amanda je stojala na mostu i posmatrala granu prepuštenu na milost i nemilost snažnih talasa. Odjednom je nestala u viru. Devojka je uzbuđeno počela da se hvata za ogradu mosta, stežući je sve grčevitije. Samo još nekoliko trenutaka i sve će potonuti u zaborav, govorio joj je neki unutrašnji glas. Neće biti više patnji. Neće više biti neverstva koje preseče čoveka i uništi kod njega svu životnu radost i poverenje…

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 10 Average: 2.3]