Ljubavni romani

Ljubavna igra

Gusta obrva boje kestena, na licu Kejna Sebastijana, podigla se u znak reagovanja na njenu otvorenost. Nije ni pokušao da porekne istinu njenih reči. — Par sad kad ste ovde — odgovorio je tiho — možda ćete mi reći šta je upravo ono što želite da znate. Talija klimnu glavom i pripremi se da iznese svoj zahtev. Znala je da neće biti lako da sazna ono što želi. Posmatrala ga je pomno odprvog trenutka, kad je ulazila u njegovu kancelariju. Iz iskustva, u vezi sa zakazivanjem susreta, znala je da nije raspoložen za saradnju. Duboko je udahnula i samu sebe…

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 2 Average: 3.5]