166
Ljubavni romani

Iva Mili – Bal pod maskama

Neki tamni konjanici u tišini izjahaše kroz kapiju dvorca. Lisjen Never pritajio se dok su prolazili, a onda pretrča prema štalama i već sledećeg trenutka bio je na svom konju, izjašući za onom grupom napolje. Šta se to ovde dešava dok bezbrižni gosti piju i plešu gore u dvorskim salama?
Florijan potrča i sam prema štali. Vema Besi zarza kad ga prepozna. Osedlao ju je za sekundu i već je i on bio na mostu. Valjda ih neće izgubiti po mraku. Ali dobro je, ima dovoljno mesečine da se vidi konjanik kako u daljini jezdi putem ka severu. A Besi ga neće iznevereiti. Ume ona da se snadje i u mraku, i da tačno predvidi šta gazda od nje očekuje.
Florijan potrča i sam prema štali. Vema Besi zarza kad ga prepozna. Osedlao ju je za sekundu i već je i on bio na mostu. Valjda ih neće izgubiti po mraku. Ali dobro je, ima dovoljno mesečine da se vidi konjanik kako u daljini jezdi putem ka severu. A Besi ga neće iznevereiti. Ume ona da se snadje i u mraku, i da tačno predvidi šta gazda od nje očekuje.
Na raskršću zastade. Jahači se nisu videli od šume u koju je put zašao. On stade da se koleba.
– Besi, šta misliš, kuda su krenuli? Još na sever ili desno prema dvorcu Bertrana od Kastijona? – upita on tiho,potapšavši dobru kobilu. Ona tiho zarza. – Hajde, kreni gde misliš da treba – reče on i podbode je.
Ona okrenu putem desno. Kad bi neko znao da važne odluke prepušta svojoj kobili, ne bi mogao da se odbrani od
podrugljivih komentara, pomislio je kiselo se osmehnuvši. Ionako već trpi kritike za svoju površnost i prevrtljivost,
naročito od dama. Muškarci mu samo dobacuju zavidne i zajedljive komentare, ali svi bi odreda voleli da su na njegovom mestu.

 

 

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 1 Average: 1]