Oznaka: Bal pod maskama

Ljubavni romani

Iva Mili: Bal pod maskama

Florijan pogleda bledog mladića, koji nije ni pisnuo od bola ili napora. Naprotiv, hladnokrvno daje uputstva i još drži moralna predavanja i upozorenja u vezi svo je mlade sestre. Zadivljujuće. Ali nije bilo mnogo vremena za divljenje. Zato potrča prema dvorcu. Kad je stigao do ulaza, vide kako Lisjen tiho udje na …
Ljubavni romani

Iva Mili – Bal pod maskama

Neki tamni konjanici u tišini izjahaše kroz kapiju dvorca. Lisjen Never pritajio se dok su prolazili, a onda pretrča prema štalama i već sledećeg trenutka bio je na svom konju, izjašući za onom grupom napolje. Šta se to ovde dešava dok bezbrižni gosti piju i plešu gore u dvorskim salama? …