189
Ljubavni romani

Usamljena dolina

Džoanini prsti zgrabili su nazubljenu ivicu sive, ogromne stene iza koje se tog trenutka skrivala. Prvi put otkako je živela u ovoj samoći, daleko od ljudi, strašno se uplašila.
U maloj doliniizanjenihleđabučnoje šumeo vodopad, a desno i levo uzdizali su se visoko stari borovi, čije su grane hrlile ka toplom letnjem suncu. Svuda su vladali mir i tišina.
Ova dolina bila je okružena ne baš visokim, ali zato veoma strmim brdima. Tamo, na drugoj strani, prema istoku, bio je izlaz iz doline u obliku klanca, koji se svojim bezbrojnim zavijucima probijao između visokih stena, sve do poširoke i ogromne doline u kojoj se nalazilo mesto Montrouz.
Džoana Banister se i sada kupala u maloj dolini koja se pružala uz bučni vodopad, kako je to rado i često činila otkako je došla ovamo. Upravo je peškirom osušila svoje suncem opalje- no telo, kad joj je pogled odlutao ka drvenoj montažnoj kućici u kojoj je već nekohko nedelja stanovala.
Onda ga je ugledala.
Čovek mračnog lica, koga niko ne bi želeo da sretne ni danju, a kamoli
po noći, šunjao se oko kućice. Bio je neobrijan, a na leđima mu je visio poluprazan džak.
Čim je došao do vrata, prodrmao ih je, ali ona su bila zaključana. Mlada žena je uvek zaključavala vrata kad je napuštala kućicu i toga se čvrsto pridržavala. Muškarac je obilazio oko kućice i gledao na sve strane. Verovatno je pokušavao kroz jedan od dva prozora da pronađe ulaz, da bi ušao, ah oba prozora su bila dobro zatvorena.
Možda je provalnik, pomislila je ona uplašeno, a možda je neka skitnica ili kriminalac kome je pohcija na tragu i ko zna iz kakvih razloga mora da se sakrije. Ovako usamljene doline, kao što je ova, baš su pogodne kao privre- meno sklonište.
Džoana je i dalje bez daha stajala iza stene i sa strahom gledala prema drvenoj kućici. Čovek se, obišavši oko nje, ponovo pojavio sa druge strane. Sad je stajao i posmatrao okolinu oko sebe. Odjednom, pogled mu se zaustavio na uskom, ugaženom tragu koji se ocrtavao kroz poluvisoku travu do klanca u kojem je šumio vodopad, a koji je ona ostavila kad je dolazila da se okupa.

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 1 Average: 1]