Ljubavni romani FREE

Tajna na ostrvu

Taj dan je bio kao i svaki drugi. Aleks Klark je sedeo u sobi svog prostranog i prilično praznog stana i pokušavao da uradi nešto na kompjuteru. Razmišljao je o svojoj prošlosti i o tome kako već dugo vremena od kada je prestao da se bavi “onim” poslom nema uznemiravanja i poziva u toku noći. Kada nije bio na poslu, dane je uglavnom provodio sam u stanu ili u isto tako usamljenim šetnjama kraj reke. Posle svega što se dogodilo prijala mu je samoća. Mučili su ga mnogi događaji iz prošlosti i dok ih ne zaboravi ili barem prihvati, znao je da je bolje da bude sam.
Iz razmišljanja ga je trglo zvono sa vrata. Na vratima je stajao poštar.
– Imate telegram, molim Vas potpišite se ovde. Nadam se da nisu loše vesti.
Kad je zatvorio vrata za poštarem, otvorio je telegram.
„Odmah dolazi. Tetka Beti veoma bolesna” -čitao je Aleks naglas.
Zagledao se u njega nekoliko sekundi, zatim ga zgužvao i bacio u korpu za otpatke.
– Smatraću da mi telegram nije uručen na vreme – pomislio je.
Aleks je seo i zamislio se… ponovo je uzeo telegram iz kante za otpatke.
Znao je šta sledi, a mislio je da mu se nikada više neće javiti. Kada je prestao da se bavi tim poslom, rekao je da ga više ne zovu i ne daju mu nikakve zadatke tog tipa.
Ipak je uzeo sa stola mobilni telefon, stavio ga u dţep, isključio kompjuter i tri sata kasnije je sedeo u jedinoj maloj kancelariji u Njujorku. Gledao je mrzovoljno u čoveka koji je sedeo za velikim radnim stolom.
– Nisam hteo da dođem – rekao Aleks – kako sam obavešten, tetka Beti je umrla pre dosta godina.
Ĉovek ga je gledao zadovoljno. Znao je Aleksa dovoljno dobro da bi posumnjao da će doći. Bio je siguran da će se pojaviti na njegovim vratima čim dobije telegram.
– Znao sam da mogu da računam na tebe, dečače moj.
– To je ono, što ne moţete kapetane Parker! -rekao je Aleks. – Izašao sam iz FBI-ja pre osam godina i ţelim da ostanem van njega. Sada sam inţenjer u fabrici mobilnih telefona i kada napustim ovu kancelariju, ući ću u svoja kola i otići na zasluţeni odmor. Pa, ako ste hteli da me uvučete u svoje
male kombinacije, zaboravite to!
 


[sociallocker]
Cijeli roman “Tajna na ostrvu”»[/sociallocker]

Ocjena čitalaca
[Ukupno: 4 Average: 4.3]

Odgovori