Zabava

ZABAVITE SE: Koliko Vam je bogat rečnik?

Viktoriozan znači:
A. ujednačen
B. pobedonosan
C. ushićen
D. nesiguran
Aniverzarija znači:
A. tužba, žalba
B. osnivač
C. godišnjica
D. odbijanje
Evincirati znači:
A. propadati
B. blistati
C. navijati
D. dokazati
Balbutirati znači:
A. zamuckivati
B. poistovećivati
C. listati
D. brazdati
Digresija je:
A odstupanje
B. napad
C. zabrana
D. poistovećivanje
Kalus je:
A. izvadak, deo
B. spoj
C. mulj
D. odbitak
Indicirati znači:
A. označiti
B. dodirivati
C. osvetljavati
D. prozivati
Independentan je:
A. odvažan
B. nedostajući
C. pripreman
D. nezavisan
Meritum je:
A. vežba
B. zasluga
C. proba
D. uživanje
Konkusionar je:
A. potkazivač
B. pričalica
C. iznuđivao
D. zlostavljač
Neksus znači:
A. postava
B. varka
C. prekid
D. veza
Telurski je:
A. zemaljski
B. peskovit
C. jezerski
D. svileni
Undulacija je:
A. procep
B. talasanje
C. smirivanje
D. podvala
Inegalan znači:
A. nestalan
B. slavan
C. oklevetan
D. sklopljen
Disencija znači:
A. obmana
B. procena
C. razdor
D. zapremina
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 1 Average: 4]

Odgovori