Oznaka: zalog prinčeve ljubavi

Ljubavni romani

Zalog prinčeve ljubavi

Palata u pustinjskom kraljevstvu Abah Princ Zahir bin Kaliti al Muntasir hitao je krupnim koracima hodnicima palate prema privatnim odajama kralja Kalida. Pred njegovom gnevnom izrazom lica dvorska straža se užurbano sklanjala da ga propusti – Kako mu je? – zabrinuto je upitao očevog sobara Amara, koji mu se naklonio. …
Ljubavni romani

Zalog prinčeve ljubavi

Princ Zahir bin Kaliti al Muntasir hitao je krupnim koracima hodnicima palate prema privatnim odajama kralja Kalida. Pred njegovom gnevnom izrazom lica dvorska straža se užurbano sklanjala da ga propusti. – Kako mu je? – zabrinuto je upitao očevog sobara Amara, koji mu se naklonio. – Spava, visosti. Doktor mu je dao …