Oznaka: Dva zlatna oka

Ljubavni romani

Dva zlatna oka

Ima li priviđenja? – upitala se. Neka vrst leša leži na podu njene dnevne sobe, a ona ga gleda s divljenjem, kao neka djevojčica koja luduje za krimićima. Suspregnuvši dah, dodirnula je jedan gležanj, a tijelo se odmah pomaknulo i dubok muški glas je prijeteći progunđao: – Ti si užasno …
Ljubavni romani

Dva zlatna oka

Ustuknula je jedan korak u ugledala duge, kilometarske noge, od kojih je jedna bila lagano savijena, a druga ispružena. To tijelo što je izvirivalo ispod divana bilo je vidljivo gotovo do pojasa, a sve u svemu, prizor je bio privlačan, vrlo privlačan. Ima li priviđenja? – upitala se. Neka vrst …