Ljubavni romani

Neprolazan san

Klodin je osetila nervozu pre nego što je pošla prema maloj sali za poslovne sastanke hotela „Rojal”. Potražila je Matisa Gobera među gostima i ugledav ši ga, pošla je prema njemu. Bio je u društvu jednog sredovečnog bračnog para i činilo se kao da se dobro poznaju. Kada ju je Gober predstavio kao svog asistenta, shvatila je da pred njom stoji lič- no ministar sa suprugom, prijat- nom punačkom damom živahnih očiju. Žena je prijateljski stisnu za ruku kao da je shvatila njenu nervozu. Ministar se takođe ponašao vrlo srdačno pa Klodin za- boravi na strah i tremu. Štaviše, uspela je da predstavi Goberovu fabriku kao vodeću i najveću u regionu sa velikim potencijalima za dalji privredni razvoj čitave južne Francuske. Na kraju su svi prešli u salu za koktele. Gober je bio zadovoljan njenim izlaganjem, pa ju je pozvao da sedne za sto pored ministrove supruge. Klodin je kasnije saznala da su njen poslodavac i ministar bili drugovi sa studija. Na nekoliko metara od njih nalazio se klavir na kome je te večeri trebalo da svira Bastian Ertel. Klodin se diskretno okrenu iza sebe ne bi li ugledala Stefani. Ova joj mahnu i žurno sede za sto pored jednog mlađeg muškarca. Salom se prolomi aplauz. Klodin pogleda prema elegantnom muškarcu srednjih tridesetih godina.

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 0 Average: 0]