208
Ljubavni romani

Najveća nagrada

Selina Benton je ponovo pogledala kroz prepunu salu, gde je u jednom uglu sedeo muškarac koji joj je privukao pažnju. Čitao je, zaboravljajući na metež oko sebe. Bilo je nečeg neodređeno poznatog u tom čoveku.
U prostoriji je bio okupljen veliki broj ljudi, od kojih će nekoliko biti izabrano za članove porote. Čekali su da ih pozovu na razgovor.
To ne može biti Vesli Džadson, pomislila je Selina. To ne može biti Svetac. Taj nadimak je poticao iz njihovog detinjstva, kada je Selina tako nazvala uzorno dete koje je predstavljao Vesh. Videla ga je poslednji put onoga leta kadaje bio u poseti kod njih. On je imao petnaest godina, a ona dvanaest. Njegova porodica se posle toga odselila iz San Franciska, i ona više nije ništa čula o njemu.
Ako je ovo Vesli, onda se mnogo promenio. Selina nikada ne bi otvoreno priznala daje lep. Ah, bio je atraktivan u izvesnom smislu. Oči su mu bile iste nebeskoplave boje, ah njegove uši nisu štrčale kao ranije. Uredno podšišana tamna kosa imala je više stila nego što je očekivala. Vesli je uvek bio razuman, oprezan i obazriv. Racionalnost je bila njegova glavna vrlina. Ako je postojalo nešto što Selina nije mogla da podnese, to je bila racionalnost.
Njen otac je bio praktičan, strog, racionalan i štedljiv. Te osobine je i morao da poseduje kao predsednik kompanije koja se bavila trgovinom kompjuterima.
Pomislila je na strogo lice svoga oca. Bilaje to ipak samo jedna strananjegove ličnosti. Kada su Selina i njena majka bile u pitanju, umeo je da bude drugačiji. Voleo je svoju kćerku dovoljno dabijoj dozvolio da bude ono što jeste.
Selina je znala da mu je bilo teško da prihvati njen nekonvencionalan način života I njeno neuobičajeno zanimanje. Odlučila je da bude diplomirani šef kuhinje. Izabrala je standard života dmgačiji od onog na koji je navikla u roditeljskom domu. Otac bi više voleo da je završila studije prava. Bez obzira na to, on je podržavao i voleo, i Sehna ga je obožavala zbog toga.
Pogledala je na sat. Kroz petnaestak minuta, njen prvi dan u sudnici treba da se završi. Očekivala je da će da prisustvuje uzbudljivom suđenju za ubistvo ili dramatičnom slučaju preljube. Umesto toga, provela je čitav dan u prostoriji punoj ljudi, ne znajući čime da prekrati vreme dok njeno ime ne bude prozvano. Dok su izlazili iz zgrade suda, Selina se nosila mišlju da oslovi čoveka koji je tako ličio na Veslija Džadsona, ali je odustala. Ako je to zaista on, nije želela da razgovara s njim. Osim toga, žurila je toliko, da nije imala vremena za gubljenje.
Trebalo je da izađe na večeru sa roditeljima Oni su doputovali iz San Franciska u Portland na kratko. Otac je imao poslovni sastanak sa agencijom za izvoz iz Portlanda. Posle večere, trebalo je da se vrate avionom u San Francisko.
Nekoliko minuta kasnije, Selina je zakucala na vrata apartmana u luksuznom hotelu u kojem su odseli njeni roditelji. Znala je daje majka već očekuje.

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 2 Average: 4.5]