Kategorija: Ljubavni romani

Premium ljubavni romani, vikend romani, ljubavne knjige, izdvojeni pisci

Ljubavni romani

U starom dvorcu

Brzo je zatvorila prozor i krenula. Za trenje pogledala u retrovizor i primetila da se žena zaustavila i gledala za njom. U trenutku se naježila. -Čudna starica… – promrmljala je. A ja izgleda da stvarno umišljam stvari. Nije moguće da su se gluposti koje je izgovorila odnosile na mene. Iako …
Ljubavni romani

Voljeno lice

Sve to zajedno, bilo je veoma začuđujuće. Zar nekome ko ne vidi, štaviše, nekome ko je potpuno slep, ne bi bilo lakše da se snađe u nekoliko manjih, odvojenih soba, nego u ovom ogromnom pro- stom? Čemu toliki prozori, kad je za slepog čoveka potpuno ire- levantno da li je …
Ljubavni romani

Privlačne suprotnosti

Njegove sjajne, braon oči su je posmatrale. Da li je bio stvaran? Navikla je da razgovara sa lukavim profesionalcima, ali Erik očigledno nije bio jedan od njih. Nije čak bio upoznat ni sa komplikovanim poslovima elektro kompanije. Dok je sedela posmatrajući ga i trudeći se da odluči kako da nastavi, …
Ljubavni romani

Osujećena osveta

Kada je prvog dana došla na posao, Ketrin se osećala prilično čudno. Sa olakšanjem je odahnula saznavši da je Lukas Šajder otputovao za Hong Kong i da će biti nekoliko dana samo sa gospođicom Ferguson. I zaista, nije pogrešila. Sekretarica koja se spremala za penziju bila je ve- oma ljubazna …
Ljubavni romani

Simbol sigurnosti

Alisa je oduvek poznavala Fredija. Bio je četiri godine stariji od nje, Osinijin drug iz školske klupe, a njihovi roditelji su se družili. Nikada u životu Alisi nije palo na pamet da bi jednog dana mogla da se uda za njega. U gimnaziji, on se zabavljao sa nekom Bertom, slatkom …