Oznaka: Svetlost San Franciska

Ljubavni romani

Svetlost San Franciska

– Dina, jesi li dobro? Bleda si kao duh – čula je zabrinut glas svoje prijateljice Tvajle Sizn. – Ovde je i suviše toplo. Biće mi bolje kada izađem napolje – dodala je. Tvajlin pogled je i dalje bio zabrinut, ali ništa nije rekla. Ceremonija venčanja bila je u toku. …