Oznaka: pogledi sve govore

Ljubavni romani

Pogledi sve govore

Uglavnom, ona je doktor nauka i na fakultetu predaje predmet koji se zove veštine komunikacije. Za mene je ona živi detektor laži! Ne postoji ni najmanja šansa da je bilo ko obmane. Besprekorno tumači sve signale neverbalne komunikacije, odnosno, ono što ljudi nesvesno pokazuju svojim ponašanjem, izrazima lica, držanjem tela. …