Oznaka: pod žalosnom vrbom

Ljubavni romani

Pod žalosnom vrbom

Podigao je kofer, krenuo pored kola, još uvek gledajući zainteresovano u tu ţenu. Kao i njoj i njemu se desio taj trenutak prepoznavanja. Ipak, nije mogao da se tačno seti odakle je zna. Kratka, kovrdţava crna kosa. Više voli dugu kosu. Lice mu je ipak bilo poznato. Nije primetio da se šminka. …