Oznaka: pobeda života

Ljubavni romani

Pobeda života

Doktor Lorens Harden je stajao na sredini velike operacione sale i prizor oko sebe posmatrao zadivljenim pogledom. Dok mu je srce snažno kucalo od prevelikog uzbuđenja, konstatovao je u sebi da tako opremljenu i izuzetno modemu salu još nije imao prilike da vidi. Posmatrajući najsavremenije i be-sprekomo čiste uređaje, bio …