Tag: Pečat sudbine

Ljubavni romani FREE

Pečat sudbine

– To bih i sam voleo da znam – uzdahnuo je Lenard i dosuo još konjaka u čaše. – Mislim da mi za početak treba dama koja bi se bavila Bekinim ponašanjem u visokom društvu. Takodje, treba da brine o njenoj garderobi, procenjuje na kojim bi dogadjajima trebalo da se …