Oznaka: Otkrivena tajna

Ljubavni romani

Otkrivena tajna

Odjahao je daleko od kuće i odjednom osetio čežnju za Everli. Da je bar ona sada pored njega, kako bi bilo divno. Sedela bi iza njega na sapima konja i uživala zajedno sa njim. Eh, Everli, Everli, zašto se sve moralo tako iskompli- kovati, pitao se. Setio se kako ju …