Oznaka: Molićeš za ljubav

Ljubavni romani

Molićeš za ljubav

Naglo se okrenula i uputila prema izlaznim vratima. Ljupko se nasmešila vrataru kada joj ih je otvorio. Izašla je u tamnu noć a vrata su se za njom zatvorila. Zadrhtala je kada je vetar prodro kroz tanki ogrtač. Zažalila je što nije pošla kući onda kada ju je Džim nagovarao. …