Oznaka: ljubav u pustinji

Ljubavni romani

Ljubav u pustinji

Bili Kalahan je zaprepašćeno pomislila da je ugledala duh Lorensa od Arabije. Kralj pustinje bio je čovjek od zlata.Ona nestrpljivo ukloni pramenove bakarne kose sa lica, netremice gledajući jahača kako preko dina galopira prema njoj na crnom arapskom pastuhu. Kosa ju je šibala preko lica. Vjetar je bio sve jači, …