Oznaka: Livia Donaldson

Ljubavni romani FREE

To je ljubav

Grace Wong još nije znala što učiniti sa svojim životom.A mogla je, kako bi joj govorila Hilary, prijateljica od najranijeg djetinjstva, biti među sretnijim ženama ne samo u Torbayu. Imala je sve. Pamet, ljepotu, dobru potporu od kuće.Posao koji je radila, radila je bez greške, osim ako joj se ipak nije moglo …
Ljubavni romani

To je ljubav

Grace Wong još nije znala što učiniti sa svojim životom.A mogla je, kako bi joj govorila Hilary, prijateljica od najranijeg djetinjstva, biti među sretnijim ženama ne samo u Torbayu. Imala je sve. Pamet, ljepotu, dobru potporu od kuće. Posao koji je radila, radila je bez greške, osim ako joj se ipak nije …