Oznaka: Izgubljen zbog ljubavi

Ljubavni romani

Izgubljen zbog ljubavi

Ilios je od svog dedc mnogo toga naučio. Svaki potomak Alcksandrosa Manosa imao jc obavezu da osećanja ostavi po strani i a da sledećoj garanciji preda neokrnjeno naslede. Ilios, koji je odrastao uz priče svoga dedc. dobro je znao šta znači biti Manos: svaki je za to naslede morao žrtvuje …