Oznaka: Elinor Woods

Ljubavni romani FREE

Strasno ubedjivanje

Adriana Kol je sedela za radnim stalnim. Slušalica joj je bila naslonila na rame dok je beleţila podatke za jedan privremeni posao, posao kasirke u jednom od lokalnih restorana. Den Kolson je nekoliko puta koristio usluge Kol agencije i već je bio redovna mušterija. Verujem da imam pravu devojku za …