Oznaka: eleanor woods

Ljubavni romani

Proterana u ljubavi

Videla je Grega, čula mu glas … pokazalo se da je susret ispao daleko traumatičniji nego što je ikad mogla da zamisli. Sedela je tako i nije mogla da se pokrene. Neko vreme njene misli bile su ukočene … bez ikakvog pravca. Jedino je dubokim disanjem i voljnim upiranjem da povrati pažnju …