Oznaka: beskrajna sreća

Ljubavni romani

Beskrajna sreća

Vetar joj je šibao lice dok je terala konja u galop. – Brže, Amigo! Brže! Topot kopita činio joj se kao najlep-ša muzika.Obožavala je da jaše, jer se tada osećala slobodno, razdragano, oduševljeno. Postariji čovek stajao je naslonjen na ogradu i sa smeškom posmatrao njenu vitku, pognutu figuru i zlatnu …