Tag: uprkos svemu

Ljubavni romani

Uprkos svemu

Od trenutka kada ga je prvi put ugledala, znala je da ne pripada njegovoj društvenoj klasi, jer je on u svemu mogao da bude prvi. Zašto uopšte razmišlja o njemu, ljutito se zapitala. Zar nije jednom zauvek završila sa muškarcima? Pretpostavljala je da bi trebalo da bude zahvalna Džoniju što …