Oznaka: Sve je u pogledu

Ljubavni romani

Sve je u pogledu

Pažnju Ovena Sajmonsa privukla su deca. Uz veliku galamu deca su pokušavala da uhvate živinu, koja je prilično dobro uspevala da umakne. Tome je do-prineo i teren, moralo se priznati. Malo dvorište za živinu bilo je blatnjavo, baš kao i deca, koja su cičala od sreće. Padalo se, klizalo i …