Tag: Senke

Ljubavni romani

Oblakoder snova

Bjanka Sinkler je ustala od stola za crtanje i pošla ka prozoru. Prstima je prošla kroz svoju dugu, crnu, ravnu kosu i malo je rastresla. To je radila uvek kada bi bila nervozna i nesigurna. Njene nebeskoplave oči su šarale po veličanstvenim oblakoderima. Sa dvadesetog sprata na kom se nalazila …
Ljubavni romani

Okamenjena tela

Ema je osetila nečiji pogled na sebi. I pre nego je krajičkom oka spazi¬la visoku priliku mladića koji je stajao u prostranom predvorju kuće Roberta Lejna, znala je da je neko odmerava sa priličnom zainteresovanošću. Ruka, u kojoj je držala olovku i ispisivala nešto u rokovniku, naglo se ukoči¬la. Za …
Ljubavni romani

Magična noć

Karson Vilard je žurnim koracima prolazio kroz prostran hodnik grabeći prema biblioteci. Ova puta je pokucao na vrata, a zatim je zastao, oslušnuo je zvuke sa druge strane, i, tek kada je začuo Džefov glas, širom otvorio vrata i ušao unutra. Pozdravio je Džefa Klarka, svog direktora, i na njegov …
Ljubavni romani

Neutoljivi dodiri

Neprilagođeno… Tako se Denijel Garner osećala dok je živela u Ne braski, na rancu svojih roditelja okruženog brdima i šumama, ranču koji je bio značajno udaljen od gradova, od ljudi, od javnih dešavanja. U detinjstvu je uživala upravo u onome što je ranč mogao da joj ponudi, a to je …
Ljubavni romani

Sve je moguće

Teodora Hačer je čula korake na stepeništu, jer su vrata njene radionice bila otvorena. Spustila je na sto drvenu narukvicu koju je upravo izradila i podigla pogled čekajući da se njena majka pojavi na vratima. – Abigejl i Frederik su nas pozvali na večeru – obavestila ju je. – Upravo …