Oznaka: Okamenjena tela

Ljubavni romani

Okamenjena tela

Ema je osetila nečiji pogled na sebi. I pre nego je krajičkom oka spazi¬la visoku priliku mladića koji je stajao u prostranom predvorju kuće Roberta Lejna, znala je da je neko odmerava sa priličnom zainteresovanošću. Ruka, u kojoj je držala olovku i ispisivala nešto u rokovniku, naglo se ukoči¬la. Za …