Ljubavni romani

Prinčeva nevesta

Lekar, pedijatar-oftalmolog, u normalnim prilikama ne doţivljava teško razgovor sa očajnim roditeljima. Godine rada na tom poslu učinile su da se navikne na takve razgovore gledajući iscrpljena lica, kao u ovom slučaju dok nesrećni otac neumorno bdi uz krevet svoje male kćerke. Oklevajući, lekar je prišao krupnom, snaţnom čoveku markantnih crta lica koji, uprkos iscrpljenosti, kao okamenjen stoji pored prozora sobe u kojoj medicinske sestre hrane i neguju njegovo dete. Pošto je tu stalno bio, medicinsko osoblje više ga nije primećivalo. S bolnim izrazom na licu netremice je gledao malo drago biće u krevetu. – Princ Karim? Prozvani se okrenuo…

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 1 Average: 1]