435
Ljubavni romani

Novi život

Mislite li da to odgovara i detetu? -provocirao ju je i dalje.
Solanž jc malo usamljena, ali ona jc uvek znala sama da se zabavi. Kad smo već kod nje, krajnje je vreme da pođemo i vidimo šta se dešava sa de- com – ovog puta odlučila je da ne odu- stane.
Kad je krenuo prema izlazu iz kuhinje, Stela je iskoristila priliku da ga bolje pogleda i osetila je ogromno podozre- nje prema njemu. Tipične mediteran- ske crte lica i izvanredno izvajano telo činili su da čovek ostavlja utisak grčke statue, ali bilo je nečega u njegovom izrazu što je izazivalo strah. Ipak, ose- ćala neko čudno uzbuđenje pri pogledu na Klodova naglašena ramena.
Zahvaljujući svom lepom vaspitanju i konzervativizmu, nikada nije dozvo- lila sebi da na takav način posmatra muškarca, ah sada jednostavno nije odolela da izbegne seksualne aluzije koje su joj se pojavile u svesti.
Našh su se u hodniku kad je telefon zazvonio. Stela se sledila i nije načinila nijedan pokret da odgovori na poziv.
Zar se nećete javiti? – s čuđenjem je pogledao Klod.
N… ne… – promucala je Stela uplašeno. Grozničavo je razmišljala šta bi mogla da slaže, da ovaj zastrašujući stranac ne bi doznao više nego što je potrebno.
Možda je nešto važno – nastavio je Klod, pošto je telefon i dalje zvonio.
To jc telefon za poslugu – snašla se Stela.
Zar se zaista nećete javiti? – nestrpljivo jc pitao Klod, pošto telefon nije prestajao da zvoni.
Poziv nije za mene – ni samoj sebi nije delovala uverljivo, ali nije želela da poklekne.
Klod je već posegnuo za slušaheom. kad se Stela panično isprečila ispred njega.
Ne dotičite telefon! – kriknula je. Nekoliko trenutaka Klod je sumnjiča- vo gledao, a zatim jc upitao: – Šta se ovde događa?
Ništa – Stela se trudila da deluje mimo.
Nije potrebno da čovek bude genije da bi shvatio da ste zbog nečega uznemireni i da vas nešto muči – tiho je rekao Klod, sasvim joj se primakavši. – Imate li nekih problema?
Postojao je problem i Stela jc to vrlo dobro znala, ah svakako nije bila spremna da prvom strancu koji je naišao ispriča ono što joj se događalo.
Jedino što me muči je to da ste me prekinuli usred posla – rekla je prihč- no grubo. – Ako nemate ništa protiv, zamohla bih vas da pođete, da bih mogla da nastavim da radim
Ako je situacija takva, vrlo rado ću postupiti prema vašem zahtevu. Međutim, ako postoji neki problem, obratite mi se, jer moj posao su razli- čili problemi.
Stela je bila uverena da je u pravu.
Hvala na ponuđenoj pomoći, ali sposobna sam da svoje probleme re- šim sama – rekla jc odvažno.

Ljubavni romani online
Novi život

Ostatak sadržaja samo za članove.
Uloguj se Pridruži se
Ocjena čitalaca
[Ukupno: 0 Average: 0]